februari 28, 2021 1 min

Inom golfen pratas det ofta om en greens "stimp". Men vad betyder egentligen stimp? Det skall vi förklara i denna artikeln. 

Vad är stimp? Stimp är ett uttryck som beskriver hastigheten på en green. Det vill säga hur snabbt bollen rullar när du slår den. Ju högre siffran är desto snabbare är också greenen. Snabbheten på greenen anges i hur många fot bollen rullar vid en standardiserad utgångsfart. 

Generella mått på stimp 

  • 0-5 Trög svensk green
  • 5-8 Medelsnabb svensk green
  • 8-10 Snabb svensk green
  • 10-12 Tourgreen

Hur mäter man stimp? För att mäta en greens stimp använder man sig av ett visst verktyg. Den kallas stimpmeter och är i princip en aluminiumskena som är 91 cm lång och 4,4 cm bred. Den är v-formad med en skåra där bollen kan rulla. 

Mätningen går till genom följande steg.

  1. Man mäter på en plan yta på greenen.
  2. Där stimpmetern börjar vid marken sätter man en pegg, härifrån är startpunkten. 
  3. En boll läggs sedan i toppen av stimpmetern och man höjer därefter stimpmetern tills dess att bollen börjar rulla. Då håller man den stilla.
  4. Man upprepar sedan detta med totalt 3 bollar och för att mätningen skall vara giltig krävs det att dessa bollar ligger inom 20 cm från varandra. 
  5. Man tar sedan ett genomsnittligt värde av längderna och det utgör stimpmetern / greenens hastighet.

 

På BetterGolfs hemsida säljer vi puttmattor för hemmabruk, det vill säga man kan stå hemma och putta när man inte är på golfbanan och tränar. Perfekt för vinterträningen. Dessa puttmattor återspeglar en stimp på 10, det vill säga en snabb svensk green.