mars 15, 2021 3 min

  

Vad är ditt mål den kommande säsongen?

När det gäller många aspekter av livet pratar man ofta hur viktigt det är med målsättning för att kunna lyckas och ta sig framåt. Många golfare har spelat i många år och känner att deras utveckling inte är som den är dom första åren man börjar spela. Ofta grundar sig detta i att man blir för bekväm i sin golf och slutar utmana sig själv. Vi skall i denna artikeln lyfta hur viktigt det är med målsättning samt ge dig tips på hur du kan sätta mål inför den kommande golfsäsongen!

Varför skall du sätta mål?

Varför skall man egentligen sätta mål när det gäller sitt golfande? Jo eftersom om du inte har ett mål med varför du tränar så får du svårt att veta vad du skall träna och hur. Golfen blir även mycket roligare då man snabbare ser resultat genom ens målsättning. Har vi ett tydligt mål så hjälper det oss att prioritera rätt när det gäller typer av träning samt vi kan enkelt följa våra framsteg. 

Hur skall du sätta dina mål?

Jag rekommenderar att du sätter ungefär 3 mål inför kommande säsong. Det kan till exempel vara: "Jag skall komma ner till 15 i handikapp" . Men hur skall du göra för att hitta det mål som är bäst för dig och ditt golfande? Börja titta på hur din golf ser ut idag. Vad tycker du att du är bäst på? Hitta dina svaga sidor i ditt spel, kanske är det närspelet? Sätt sedan mål kring dessa svagheter, på så sätt kommer du märka störst skillnad i ditt spel. 

När det gäller målsättning finns det två typer av mål; aktivitetsmål och effektmål. Aktivitetsmål är mål som bygger kring något praktiskt du skall göra, detta kan till exempel vara: "Jag skall spela golf 3 gånger i veckan". Effektmål är motsatsen till aktivitetsmål och kan till exempel vara; "Jag skall slå under 80 slag en runda". 

Du har säkert hört: "SMARTA-mål" tidigare. Det är för en anledning, det är ett väldigt bra tillvägagångssätt när du skall sätta dina mål. SMARTA-mål går till på följande sätt: Du skall sätta mål som uppfyller alla kriterier och kvalificeras sig som ett SMART mål. 

  • S - Specifikt, vad skall du göra och hur skall du uppnå det?
  • M - Mätbart, du skall tydligt kunna mäta och se om det skett någon förbättring.
  • - Accepterat, Hur gärna vill du uppnå detta målet, det måste komma inifrån för att genomförande skall bli bra.
  • R - Realistiskt, Det går inte att sätta ett mål som är för orealistiskt, att till exempel gå från 36 till singelhandikapp på en säsong är nog att ta i. 
  • - Tidsbundet, Bestäm en tidsram kring hur länge detta målet skall gälla. 

 När du har satt ett SMART mål är det nu dags för dig att bryta ned detta, skapa delmål som hjälper dig veta hur du skall göra för att uppnå detta målet. Du kanske vill bli en bättre puttare? Då kan ett delmål vara att du varje vecka skall träna puttning i 1 timme. 

Hur kan du mäta dina framsteg?

Ja detta beror självklart på vad för mål du har satt. Vissa mål är enklare och tydligare att mäta, till exempel om du vill nå ett visst handikapp. Då har du det svart på vitt hur du ligger till. Men hur skall man då mäta mål som att du vill bli en bättre puttare? Ja det finns faktiskt metoder för detta som det svenska golfförbundet använder för att mäta progressionen hos sina elitsatsande spelare. Du hittar dessa övningarna här.

Avslutningsvis

Kan vi konstatera att vill du bli en bättre golfare under kommande säsong så gör du rätt i att sätta upp SMARTA-mål och fokusera på. Jag hoppas du tar med dig något från denna artikeln och vill du ha golftips eller dela dina mål med oss så är det bara att mejla oss på: info@bettergolf.se